Okolí Turnova


Český ráj se nachází přibližně 90 km severně od hlavního města Prahy a skýtá svým návštěvníkům mnoho potěšení v podobě nesčetného množství jak přírodních, tak i kulturních památek, proto také název Český ráj, který mu dali v 18. století, zdejší oblastí nadšení, návštěvníci lázní Sedmihorky. Návštěvník Českého ráje v něm nalezne nespočet hradů a zámků, které na něj dýchnou historií, díla lidové architektury, ale i kouzelná skalní města a malebnou krajinu s rybníky a řekou Jizerou. Pro své přírodní krásy se Český ráj stal první chráněnou krajinnou oblastí v České republice a posléze i jedním z geoparků UNESCO.
Český ráj zhruba ohraničují města jako Jičín, Sobotka, Mnichovo Hradiště, Sychrov, Semily a několik dalších, Srdcem Českého ráje je pak město Turnov s kulturně historickým centrem.

Český ráj

Doporučujeme navštívit

Hrady a zámky:


Trosky Hrad Trosky (zřícenina): Dnešní Trosky jsou pozůstatky hradu Vartenberků vystavěného na strmé čedičové vyvřelině, jež se rozdělila na dvě samostatné věže. Vyšší z nich, čtyřhranná, se nazývá Panna, nižší a robustnější Baba. Jádro hradu tvořil hradní palác a nádvoří s hospodářskými staveními. Nejznámější dominanta Českého ráje.


Drábské světničky „Hrad“ Drábské světničky: Archeologické nálezy dokládají, že hrad vznikl někdy ve 13. století. Jeho stavitelé dovedně využili terénu k jeho umístění a hrad byl díky své nepřístupnosti ve své době takřka nedobytný. S dalšími skalními bloky byl propojen dřevěnými mostky.


Hrad Kost Hrad Kost: Nejzachovalejší gotický hrad a jeden z nejkrásnějších hradů v Čechách byl vystavěn na přelomu 14. a 15. stol. na pískovcové skále uprostřed tří údolí v Českém ráji. Hrad pravděpodobně založil Beneš z Vartenberga nekdy před rokem 1349. Název, který dostal, měl vyjadřovat jeho pevnost a nedobytnost. Původně se kolem hradu rozprostíraly močály, které stavitelé ze strategických důvodů přebudovali na rybníky. Voda z nich by totiž při otevření hrází zaplavila okolí vlastního hradu a tím ho chránila od nepřátel.


Hrad Frýdštejn Hrad Frýdštejn (zřícenina): Zřícenina středověkého hradu ze 14. století, z něhož se nejvíce zachovala velká věž o průměru 9 m. Frýdštejn je dominanta Vranovského hřebene.


Valdštejn Valdštejn Hrad Valdštějn: Valdštejn je považován za nejstarší hrad Českého ráje. Byl postaven na 3 pískovcových skalách v letech 1260 - 1280. Jeho stavitelem byl Jaroslav z Hruštice. Později hrad připadl rodu Valdštejnů.


Hrubá Skála Hrubá Skála Zámek Hrubá skála: Původní gotický hrad nazývaný Skála byl postaven v polovině 14. století. Jeho zakladatelem byl Hynek z Valdštejna. Hrubá Skála byla pro svou polohu na pískovcovém masivu v úctyhodné výšce 60 m významným vojenským střediskem. Hrad třikrát vyhořel. Další úpravy objektu byly provedeny po požáru v r.1710, v r.1804, kdy vznikl též anglický park a v r.1859, kdy byl zámek regotizován. V druhé polovině 19. století byl hrad přestavěn na romantický zámek. Dnes je Hrubá Skála velkým rekreačním střediskem.


Hrubý Rohozec Hrubý Rohozec Zámek Hrubý Rohozec: Tento zámek patří mezi nejstarší stavební památky na Turnovsku. Raně gotický hrad, založený v roce 1280, byl přestavován do zámecké podoby na počátku 16. a 17. století. Sloužil jako rodové sídlo Vartenberků, Krajířů, a Desfoursů. Hrad překvapuje četností podzemních chodeb.


Sychrov Zámek Sychrov: Zámek vznikl v letech 1690 - 1693 na místě tvrze z 15. století. Lamottové založili kromě zámecké budovy s věží a kaplí též zámecký park. V letech 1740 - 1820 byl zámek v držení Valdštejnů podobně jako většina blízkých zámků a hradů. Počínaje rokem 1820 byl zámek majetkem Rohanů, příslušníků francouzského rodu z města Bretaně.


Lidová architektura:


Dlaskův statek Dlaskův statek: Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova je typická ukázka lidové roubené architektury středního Pojizeří z přelomu 18. a 19. století.


Přírodní krásy:


Hruboskalsko Hruboskalské skalní město: Hruboskalsko je významné pískovcové skalní město zvané též Skalák. Nachází se asi 5 km jihovýchodně od Turnova v CHKO Český ráj. Je součástí České křídové tabule. Je tvořeno cca 400 pískovcovými věžemi dosahujícími výšky až 60 m, proto je vyhledávaným místem všech vášnivých horolezců.


Hrubý Rohozec Hrubý Rohozec Kozákov: Kozákov je oblast (162,8 ha), která byla v r. 1985 vyhlášena národní přírodní památkou. Je to zároveň nejvyšší vrchol Českého ráje a Podkrkonoší (744,1 m n. m.) a díky značnému převýšení nad okolím (téměř 450 m od hladiny Jizery u Semil) je nejvýznamnější krajinnou dominantou Českého ráje. Z kozákova je nejen krásný výhled, je to i startovní místo hojně vyhledávané příznivci paraglidingu. V zimě si zde můžete i zalyžovat.


Malá Skála Panteon Maloskalsko: Najdeme zde tvarově roztodivné rozeklané skály a skalní útvary, jako například horolezci vyhledávané Suché skály či Vranovský hřeben. V oblasti se nacházejí i další skalní masivy, jako například skalní bludiště Kalich - Chléviště, skalní vyhlídky Sokol či malé skalní město Drábovna se zbytky středověkého hradu. Zachovala se i řada pamětihodností, jako např. zříceniny hradů Frýdštejn, Vranov, Zbirohy. Na území nalezneme poměrně hustou síť cest a značených turistických stezek. Centrem oblasti je Malá Skála.


Suché skály Suché skály: Suché skály jsou též nazývány českými Dolomity. Unikátní geomorfologická lokalita byla vyhlášena národní přírodní památkou (23 ha) v roce 1965). Taktéž oblíbená horolezecká oblast.


Prachovské skály Prachovské skály: Velké skalní město z kvádrových pískovců křídového útvru nedaleko Jičína. Prachovské skály byly vyhlášeny přírodní rezervací (243,4 ha) již v roce 1933. Oblast je rájem horolezců a turistů. Je protkána hustou sítí značených turistických cest které nás provedou samým srdcem skal a roklemi obstoupenými pískovcovými věžemi.


Zajímavosti:


Ještěd Ještěd Ještěd: Ještěd je hora ležící jižně od Liberce. Na vrcholu je známý televizní vysílač v technicistním architektonickém stylu. V dolní části vysílače je umístěn hotel a restaurace. Na Ještěd vedou lanovky, na svazích je moderní lyžařské středisko.



* Autorem výše uvedených textů je Aleš MIHÁLIK - www.craj.info